Teknisk rådgivning för miljörelaterade frågeställningar

Vår konsulttjänst ger administrativ och teknisk rådgivning för miljörelaterade frågeställningar.

 • Hantering och lagring av avfall samt kemiska produkter.
 • Hantering och behandling av olika vatten (renvatten, processavloppsvatten, sanitärt vatten, dagvatten, etc.).
 • Val av energikällor och energieffektivisering.
 • Återvinning av olika medier
 • Rapportskrivning & myndighetskontakt
 • Riskanalys, åtgärdsförslag & egenkontrollprogram
 • Skadedjurproblematik.

Bland våra kunder finns företag inom vatten, fast avfall och biosanering. Även medicin, produktion, livsmedel och många fler.

Boka konsultation

Hur vi gör det

Expertis och kunnande

Lång erfarenhet och gedigen kunskap tillsammans med strategiska partnerskap är nyckeln till vår verksamhet. Vi har intern expertis som är oöverträffad i branschen, stödd av ett omfattande nätverk av partners och medarbetare som gör att vi kan ha en global räckvidd.

Strategiska partnerskap

Vi har tillgång till ett bredare utbud av resurser och expertis inom specialiserade miljöområden som gör det möjligt för oss att ge konkurrensfördel för våra kunder.

Mikrobiologi

Vår samlade kunskap med våra partner och år av praktiska erfarenhet av industriell mikrobiologi och mikrobiella lösningar gör det möjligt för oss att lösa många problemområden.

Miljöförbättrande åtgärder

 • Miljö-Magnus hjälper er med samtliga frågeställningar som uppkommer i Er verksamhet kring livsmedelshygien respektive miljö.
 • Vi genomför, och analyserar resultatet av, provtagningar och laboratorie-rapporter för att uppnå den högsta tänkbara lösningen på miljöområdet. Analys av olja, metaller, kemikalier, etc.
 • Vi miljöanpassar Er verksamhet inom områdena livsmedelshygien, inomhusklimat och miljö. Att miljöanpassa sin verksamhet leder i sin tur till ökad försäljning/vinst i Er verksamhet.
 • Vi presenterar föredragna produkter och alternativ samt utformar lämpliga behandlingsprogram.
 • Våra förslag till miljöförbättrande åtgärder medför att Ni säkrar upp den framtida utvecklingen av Er verksamhet.
Boka konsultation

Kontakt